Ostatnie pożegnanie nadbrygadiera Seńczuka
A+ R A-

Ostatnie pożegnanie nadbrygadiera Seńczuka Wyróżniony

Napisał 
Foto: 112Tychy.pl i psp.opole.pl Foto: 112Tychy.pl i psp.opole.pl

W czwartek 12 stycznia na cmentarzu komunalnym w Tychach przy ul. Cmentarnej rodzina, znajomi oraz brać strażacka pożegnała nadbrygadiera w st. spocz. Jerzego Seńczuka byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Nadbrygadier Jerzy Seńczuk urodził się 30 października 1944 r. w Zaleszczykach na Kresach Wschodnich. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 3 marca 1961 r. w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty Trzebinia na stanowisku pomocnika przodownika roty, gdzie był zatrudniony do 31 sierpnia 1962 r. Od 1 września 1962 r. do 31 maja 1975 r. pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, zajmując stanowiska od dowódcy sekcji do jej komendanta. W roku 1967 ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, uzyskując kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa. W dniu 1 czerwca 1975 r. podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach na stanowisku kierownika Służby Prewencji. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończył w 1973 r. studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym - uzyskując tytuł inżyniera mechanika a w roku 1979 studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Z dniem 15 października 1981 r. został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Katowicach. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk poż. inż. Jerzy Seńczuk został z dniem 1 lipca 1989 r. mianowany przez wojewodę opolskiego Kazimierza Dzierżana na stanowisko komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu. Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej z dniem 15 czerwca 1992 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Za szczególne osiągnięcia w służbie został 25 sierpnia 1997 r. awansowany na stopień nadbrygadiera.

W okresie kierowania opolską strażą pożarna do najważniejszych działań nadbryg. Seńczuka należy zaliczyć:

  • - organizowanie zawodowej straży – Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • - budowę strażnic w Brzegu i Prudniku,

  • - informatyzacja i oraz modernizacja łączności w jednostkach PSP województwa opolskiego,

  • - wyposażanie jednostek ratowniczo-gaśniczych w nowoczesny sprzęt,

  • - intensyfikację szkoleń strażaków PSP i OSP w zakresie potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

  • - opracowanie (jako pierwsi w kraju) wojewódzkiego planu ratowniczego,

  • - walkę z dwoma żywiołami tj. ogniem - podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. oraz wody - podczas powodzi w 1997 r.

W okresie służby kierował wieloma skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi a podejmowane decyzje przyczyniły się do uratowania życia, zdrowia i mienia zagrożonych ludzi.

Za osiągnięcia służbowe komendant był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Na podstawie psp.opole.pl

Czytany 7147 razy

Media

Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu