Nowe przepisy drogowe – korytarz życia i jazda na suwak

6 grudnia 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy na tzw. suwak. Przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Poz. 2202).

Obowiązek tworzenia korytarza życia nałożony jest na kierowców, którzy poruszają się na drogach co najmniej dwujezdniowych w jednym kierunku jazdy. Kierowcy w związku z zaistnieniem zdarzenia na drodze (wypadek, pożar pojazdu) zobowiązani są do odpowiedniego usytuowania swoich samochodów. Lewy pas zawsze zjeżdża na lewo a prawy lub prawe pasy zawsze na prawo. Dzięki wykonanej przestrzeni, pojazdy uprzywilejowane będą miały sprawny i bezpieczny przejazd do miejsca zdarzenia. Z korytarza życia mogą korzystać jedynie pojazdy służb ratowniczych oraz zarządców dróg i pomocy drogowych dojeżdżających do miejsca zdarzenia.

Jazda na tzw. suwak to przepisy regulujące sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie.

Zgodnie z nowymi przepisami w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na który zamierza wjechać.

Przepis ustawy wskazuje, że w takiej wyjątkowej sytuacji drogowej kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

Źródło i foto: policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: