Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego podsumowująca 2019 rok

7 lutego 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego podczas której podsumowano rok 2019 rok.

Wśród obecnych na odprawie byli:

 • st. bryg. Arkadiusz Biskup – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • Henryk Ferster – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Dh Andrzej Borowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu,
 • Paweł Zieliński – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego,
 • Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski i bryg. Wojciech Nawara,
 • bryg. w st. spocz. ksiądz Józef Urban,
 • Komendanci Powiatowi i Miejski PSP województwa opolskiego
 • Naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Komendant Głównego PSP przez st. bryg. Arkadiusza Kuśmierskiego Zastępcę Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu. Następnie st. bryg. Krzysztof Kędryk Opolski Komendant Wojewódzki PSP przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy PSP. W swoim wystąpieniu dziękował wszystkim strażakom za codzienną służbę, ponadto podkreślił, że „w 2019 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym i remontowym w większości strażnic jednostek PSP. Główny zakres robót dotyczył m.in. modernizacji garaży, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, modernizacji instalacji wewnętrznych oraz zakupu wyposażenia pomieszczeń komend. Ogółem jednostki PSP zrealizowały w 2019 r. zadania, modernizacyjne i remontowe na łączną wartość ponad 3,7 mln, a dokładnie 3.765.065,00 zł.”

W swoim wystąpieniu Opolski Komendant Wojewódzki PSP omówił także najważniejsze zakupy sprzętu transportowego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego, gdzie w roku 2019 zakupiono 12 pojazdów m.in. :

 • 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego dla KP PSP w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Nysie,
 • 3 lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze dla KP PSP w Nysie, Strzelcach Opolskich i KM PSP w Opolu,
 • 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu i w Namysłowie,
 • 1 średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego dla KP PSP w Krapkowicach,
 • 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie dla KM PSP w Opolu,
 • 1 lekki samochód operacyjny dla KP PSP w Oleśnie.

Łączna wartość zakupionych pojazdów wyniosła 9.509.682,00 zł., co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost o 2.458.229,00 zł.

„W związku z powyższym w tym miejscu pragnę złożyć słowa podziękowania Ministrowi SWiA, Sekretarzowi Stanu, Parlamentarzystom, Panu Komendantowi Głównemu PSP, Wojewodzie Opolskiemu za współpracę, wsparcie i pomoc finansową. Składam serdeczne podziękowania strażakom PSP jak również wszystkim służbom współdziałającym podczas interwencji za ich poświęcenie, profesjonalizm i skuteczne działania” – dodał st. bryg. Krzysztof Kędryk.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk w swoim wystąpieniu podziękował także wszystkim druhnom i druhom OSP, którzy na co dzień ramię w ramię ze strażakami PSP uczestniczą w działaniach ratowniczych. Komendant podkreślił, że dzięki środkom z budżetu Państwa oraz samorządu terytorialnego Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiły 18 nowych pojazdów o łącznej wartości 13.950.750,00 zł., co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost o ponad 4 mln. Ponadto jednostki Państwowej Straży Pożarnej przekazały do Ochotniczych Straży Pożarnych 16 pojazdów.

Wystąpienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zakończone było prezentacją filmu podsumowującego wykonane remonty w Komendzie Wojewódzkiej PSP w roku 2019.

Kolejnym punktem narady było otwarcie wyremontowanego i zmodernizowanego Stanowiska Kierowania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, pomieszczeń biurowych wydziału operacyjnego oraz sali gimnastycznej.

Następnie Komendanci Powiatowi i Miejski PSP województwa opolskiego w prezentacjach przedstawiali podsumowania działalności każdej Komendy Powiatowej i Miejskiej PSP w roku 2019 wraz z planami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi na rok bieżący 2020. Po prezentacjach komendantów głos zabierali kolejno naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, którzy przedstawili realizację zadań Komendy Wojewódzkiej PSP w roku 2019 oraz plany na 2020 rok.

Po wystąpieniach komendantów PSP oraz naczelników głos zabrał st. bryg. Arkadiusz Biskup Zastępca Komendanta Głównego PSP, który odniósł się do prezentowanych materiałów i podziękował wszystkim strażakom woj. opolskiego za ogrom pracy włożonej na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił też główne kierunki działania Komendy Głównej PSP na najbliższe miesiące oraz lata.

Opracowanie i zdjęcia: mł. asp. Łukasz Nowak wydział operacyjny KW PSP w Opolu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: