Inspekcja sanitarna informuje o jakości wody na kąpieliskach

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z
późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) uwzględniając wyniki badań laboratoryjnych oraz bieżące oceny
jakości wody przeprowadzone przez właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych informuje, o jakości wody na kąpieliskach otwartych na terenie województwa opolskiego w sezonie kąpieliskowym 2020 tj.:

Ponadto Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje:

  1. Nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitu sinic, ponieważ może to spowodować ujemne skutki
    zdrowotne.
  2. W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach w sezonie będą wydawane stosowne komunikaty.
  3. Aktualne informacje o kąpieliskach można uzyskać we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.
  4. Podczas korzystania z kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Sanitarna rekomenduje stosowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej
    serwisu kąpieliskowego (https://sk.gis.gov.pl/index.php/informacje) oraz WSSE Opole (https://wsseopole.pis.gov.pl/?news=9).
  5. Informacje o stanie sanitarnym kąpielisk w kraju znajdują się pod adresem https://sk.gis.gov.pl/.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Foto: zdjęcie ilustracyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: