Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gorzów Śląski.

W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2), Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Śląskim otrzymała dofinansowanie na zakup umundurowania osobistego ratowników w postaci:

– Buty strażackie
– 14 par
– Hełmy strażackie
– 6 szt.
– Latarki kątowe
– 4 szt.
– Rękawice strażackie
– 15 par
– Kominiarki strażackie – 15 szt.

Sprzęt pozyskany przez jednostkę, służyć będzie do ochrony ratowników podczas różnego rodzaju działań ratowniczo – gaśniczych.

Dzięki dofinansowaniu zwiększyło się bezpieczeństwo ratowników, którzy z narażeniem życia ratują ludzi, mienie i środowisko.

Wartość pozyskanego sprzętu to 32.107,61 zł z czego 31.250,00 zł to dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu natomiast 857,61 zł to środki własne jednostki.

Środki własne pochodziły z darowizn przekazanych przez członków jednostki, mieszkańców oraz prywatnych przedsiębiorców za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Tekst i zdjęcia: OSP Gorzów Śląski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *