Uroczyste pożegnanie strażaków odchodzących na emeryturę

29 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Z mundurem żegnają się Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzegu st. kpt. Sławomir Jakubik oraz Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie st. kpt. Mieczysław Ciróg.

Komendant Powiatowy PSP w Brzegu bryg. Dariusz Gieroń podziękował obu funkcjonariuszom za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Przechodzącym na emeryturę podziękowania za współpracę i życzenia pomyślności złożyli również: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu bryg. Arkadiusz Margoszczyn oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzegu.

Pan st. kpt. Sławomir Jakubik służbę rozpoczął w dniu 06.08.1991 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Brzegu. St. kpt. Sławomir Jakubik służbę pełnił na stanowiskach: pomocnika przodownika roty, dowódcy zastępu, dowódcy zmiany, z-cy dowódcy JRG Brzeg, p.o. dowódcy JRG Brzeg oraz z-cy dowódcy JRG Brzeg. Od 2013 roku pełnił nieetatową funkcję zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Brzeg”.

Bezpośrednio po wstąpieniu w szeregi PSP, jako pomocnik przodownika roty, został skierowany do działań związanych z gaszeniem pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej (1992). W toku służby uczestniczył w działaniach ratowniczych między innymi związanych z: ewakuacją mieszkańców gminy Lewin Brzeski i Lubsza podczas powodzi w 1997 roku w tym z dostarczaniem żywności i lekarstw do najbardziej odległych i zalanych wodą domów, ofiarnością i odwagą w ratowaniu życia ludzkiego w trakcie gaszenia pożaru autobusu i samochodu ciężarowego na autostradzie A4 w 2015 roku, zabezpieczeniem składowisk niebezpiecznych substancji chemicznych składowanych na terenie powiatu brzeskiego (2017), kierowaniem działaniami grupy SGRT podczas akcji związanej z wyciągnięciem dwóch osób przysypanych obsuniętą ziemią w miejscowości Schodnia (2019) czy też uczestnictwem w działaniach w ramach grupy SGRT „Brzeg” w Kędzierzynie-Koźlu po wybuchu gazu w kamiennicy w 2019 roku. Ponadto wielokrotnie prowadził szkolenia dla strażaków oraz ratowników OSP, a także aktywnie uczestniczył w sporcie pożarniczym.

W trakcie służby ukończył: Kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP (1992), Centralną Szkołę PSP w Częstochowie (2004), Studia podyplomowe w SGSP dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi  – (2014).

Odznaczenia: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 1992, Brązowa Odznaka Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej – 2009, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2012, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2015. Był nagradzany przez Komendanta Głównego PSP, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Powiatowego PSP  w Brzegu w tym nagrodami pieniężnymi.

Pan st. kpt. Mieczysław Ciróg służbę rozpoczął w dniu 1 maja 1994 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Brzegu. St. kpt. Mieczysław Ciróg w początkowych latach służby pracował w podziale bojowym na JRG w Grodkowie i zajmował stanowiska: młodszego ratownika, ratownika-kierowcy, operatora sprzętu specjalnego, starszego operatora sprzętu specjalnego, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji oraz z-cy dowódcy zmiany.  

W 2008 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w JRG Brzeg. Z dniem 1 marca 2012 roku mianowany na stanowisko  z-cy dowódcy JRG w Brzegu w systemie codziennym. Jako z-ca dowódcy JRG pełnił również funkcję nieetatowego  zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Brzeg”. W roku 2016 ponownie  został przeniesiony do JRG w Grodkowie na stanowisko zastępcy dowódcy JRG Grodków gdzie pełnił nieetatową funkcję z-cy dowódcy SGPR „ Brzeg”.  

W toku służby wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczych między innymi w: działaniach przeciwpowodziowych w Sandomierzu w 2010 roku, usuwaniu skutków powodzi w powiecie brzeskim w 2010 roku, gaszeniu składowiska opon  w miejscowości Buszyce w 2014 roku, gaszeniu pożaru autobusu na autostradzie A4 w 2015 roku oraz gaszeniu pożaru suszarni zboża w Nowej Małej Wsi w 2020 roku.

Podczas służby został nagradzany przez Komendanta Głównego PSP, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu w tym nagrodami pieniężnymi.

W trakcie służby został odznaczony: Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2008, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2014, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2015, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – 2017, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2000, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2020.

W trakcie służby ukończył: Kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP – 1994,  Kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP – 1997 (otrzymał list pochwalny od Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Opolu za wzorową strażacką postawę i bardzo dobre wyniki w nauce), CS PSP w Częstochowie i uzyskał tytuł tech. poż. – 2011, studia podyplomowe w SGSP dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi  – (2014). 

Opracowanie: mł. asp. Marek Zagórski KP PSP Brzeg oraz mł. asp. Łukasz Nowak oficer prasowy OKW PSP
Zdjęcie: KP PSP Brzeg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *