W KP PSP Olesno odbyło się uroczyste pożegnanie funkcjonariusza przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne

24 lutego 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Ireneusza Leńca Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie.

Pan mł. bryg. Ireneusz Leniec służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Oleśnie rozpoczął 1 lutego 1990 r. W 1992 r. jako pomocnik przodownika roty, został skierowany do działań związanych z gaszeniem pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.
    1 sierpnia 2008 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Oleśnie. W okresie swej długoletniej oraz ofiarnej służby w pożarnictwie zdobył duże doświadczenie zawodowe i wykazał się aktywnością zawodową oraz odpowiedzialnością w wykonywaniu nałożonych zadań służbowych.
    Pełniąc służbę na stanowisku zastępcy jednostki ratowniczo-gaśniczej odznaczał się wysoką dyspozycyjnością związaną z zajmowanym stanowiskiem, odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz wysokim stopniem zdyscyplinowana. Wyróżniał się sumiennością, zaangażowaniem oraz bardzo dobrą umiejętnością działania w trudnych warunkach. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, manewrach i zawodach sportowo-pożarniczych. Osobistym zaangażowaniem oraz ofiarnością i odwagą wykazał się w czasie dowodzenia trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Przykładem są:
    • bardzo duży pożar hali produkcyjnej zakładów stolarskich w Malichowie, w 2001 r.,
    • pożar kompleksu zabudowań gospodarczych w Żurawiach, w 2002 r.,
    • pożar duży zabudowań gospodarczych w Starym Oleśnie, w 2003 r.,
    • pożar duży składowiska opon w Trzebiszynie, w 2005 r.,
    • usuwanie skutków wypadku cysterny przewożącej olej opałowy w Żytniowie, 2006 r.,
    • pożar duży piekarni w Praszce – 2009 r.,
    • wypadek cysterny z gazem propan-butan w Oleśnie – 2010 r.,
    • pożar duży magazynu z balotami słomy w Rzędowicach – 2012 r.,
    • pożar średni budynku wielorodzinnego w Oleśnie, związany z ewakuacją mieszkańców w 2013 r.,
    • pożar budynku gospodarczego, w którym znajdował się zestaw acetylenowo-tlenowy do spawania – 2014 r.

      Niejednokrotnie angażował się w wiele prac wychodzących poza zakres jego obowiązków służbowych. Wiele swojej pracy włożył w przebudowę oraz modernizację obiektów oraz pomieszczeń tutejszej jednostki.
Chętnie angażował się w działalność społeczną. Przekazywał swoje doświadczenie i nabytą wiedzę aktywnie włączając się w prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy PSP i strażaków ratowników OSP, a także pogadanek oraz pokazów związanych z ratownictwem i ochroną przeciwpożarową, organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z młodszymi współpracownikami. Ponadto chętnie pomagał oraz służył wsparciem działaczom jednostek OSP w realizacji zadań statutowych. Wiele swojej pracy wkładał w rozliczanie dotacji z MSWiA dla jednostek OSP w KSRG oraz spoza KSRG jak również w rozliczaniu wszystkich otrzymanych środków finansowych.

Źródło: KP PSP Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *