Niewybuch z czasów II Wojny Światowej na jednej z posesji.

Niebezpieczne „pamiątki” po II Wojnie Światowej nadal odnajdywane są podczas spacerów w lesie, prac rolnych lub remontów domów, czy dróg. Pamiętajmy, że odkopywanie, dotykanie czy przenoszenie takich znalezisk jest bardzo niebezpieczne. W przypadku ich znalezienia pilnie poinformuj Policję!

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Trzeba pamiętać, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Przypominamy i ostrzegamy, że znaleziska pochodzące z czasów wojennych nadal mogą być niebezpieczne! Pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać, odkopywać czy też przenosić. W takich wypadkach należy zawiadomić Policję.

Taka właśnie sytuacja miała miejsce podczas minionego weekendu na terenie powiatu kluczborskiego, gdzie na terenie posesji, jej właścicielka znalazła niewybuch z czasów II wojny światowej. Kobieta pozostawiał przedmiot w bezpiecznym miejscu a następnie powiadomiła Policję.

Wysłany na miejsce policjant z grupy minersko-pirotechnicznej określił, że może to być granat pochodzący z czasów II wojny światowej. Miejsce do czasu przyjazdu wojskowych saperów zabezpieczyli policjanci.

UWAGA!

W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego.

Telefon do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – 47 8625 203 lub 112

Informując Policję należy: :

  • precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
  • określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość
  • podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku

Znalezionych niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy.

Policja Kluczbork

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *