Nowe rozwiązania ustawowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W czwartek (29 kwietnia br.) szef MSWiA Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przedstawili projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

– Ten projekt ustawy dedykujemy wszystkim druhnom i druhom, którzy na co dzień są gotowi walczyć z zagrożeniami i dbać o bezpieczeństwo swoich sąsiadów – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że to pierwszy w historii projekt ustawy o OSP.

Zakończyliśmy nad nim prace w resorcie oraz przesyłamy go do dalszych prac rządowych z intencją, by jak najszybciej pojawił się w parlamencie i rozpoczęły się szerokie konsultacje społeczne – zapowiedział. 

Szef MSWiA podkreślił, że za Ochotniczymi Strażami Pożarnymi stoi wielka tradycja.

To ruch zorganizowany wokół bardzo realnego problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom. Przetrwał czasy komunizmu i jest niezwykle głęboko zakorzeniony w lokalnych społecznościach – powiedział. 

Minister Mariusz Kamiński zwrócił uwagę, że OSP to ruch unikatowy w skali świata.

W żadnym kraju na świecie nie ma analogicznego, oddolnego ruchu wspieranego przez państwo. OSP to ewenement światowy, z którego jesteśmy dumni – zaznaczył. 

Wiceminister Maciej Wąsik mówił o szczegółach nowych rozwiązań dla OSP.

– Pierwszy punkt zakłada dodatki emerytalne – każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę oraz przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny – zapowiedział sekretarz stanu w MSWiA. 

Wiceszef MSWiA przekazał, że zostanie również uregulowana kwestia świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty). W każdej komendzie wojewódzkiej PSP zostanie też powołany zastępca komendanta, który będzie nadzorował i koordynował sprawy związane z OSP. 

Wiceminister Maciej Wąsik zapowiedział, że Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły zarabiać na swoją działalność integrując lokalną społeczność.

W ustawie znajdą się rozwiązania, które strażakom ochotnikom dadzą możliwość organizowania tego typu imprez bez stosowania ustawy o imprezach masowych. Oczywiście dochód z tych wydarzeń musi iść na działalność statutową – podkreślił. 

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP poinformował, że rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne dotyczące ustawy.

O wszystkich tych sprawach będziemy rozmawiać ze strażakami ochotnikami. Poproszę wszystkich komendantów powiatowych, miejskich i wojewódzkich PSP, aby od dzisiaj zaczęli konsultacje. Zrobimy wszystko, by ta ustawa jak najszybciej mogła trafić pod obrady rządu i Sejmu – powiedział. 

Kompleksowe regulacje dla OSP

Przygotowana przez MSWiA ustawa całościowo reguluje wiele kwestii dotyczących strażaków ochotników. Oprócz wyżej wymienionych rozwiązań druhowie i druhny na podstawie legitymacji służbowych będą mogli korzystać z sytemu zniżek (podobnie jak w przypadku Karty Dużej Rodziny). Nowe przepisy wprowadzają dodatkową możliwość nagradzania wyłącznie druhów OSP. Projekt ustawy przewiduje nadawanie przez MSWiA odznaki „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej”, którą będzie charakteryzował bardziej powszechny charakter. Jednocześnie, dla szczególnie wyróżniających się członków OSP przewidziano możliwość przyznania Krzyża św. Floriana. Wnioski o nadanie będzie przedstawiał Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

W Polsce mamy ponad 16 tys. jednostek OSP. Z tego ponad 4,6 tys. takich, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki OSP stanowią ponad 96 proc. ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce, będąc tym samym najliczniejszą grupą ratowników.

Źródło: MSWiA

Jedna myśl na temat “Nowe rozwiązania ustawowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: