Ćwiczenia II Kompanii Gaśniczej „Kędzierzyn” i VII Kompanii Gaśniczej „Strzelce”

W środę 9 czerwca w miejscowości Prudnik przy ul. Poniatowskiego i w oddziale leśnym 143A Nadleśnictwa Prudnik miały miejsce ćwiczenia praktyczne dla II Kompanii Gaśniczej „Kędzierzyn” , VII Kompanii Gaśniczej „Strzelce”, kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku oraz współdziałających służb Nadleśnictwa Prudnik i Policji.

Ćwiczenia zorganizowano na podstawie rozkazu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu na terenach leśnych Nadleśnictwa Prudnik.

Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch epizodach osobno dla każdej kompanii gaśniczej.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości operacyjno-taktycznych kompanii gaśniczej podczas gaszenia pożarów lasów oraz zapewnienie adekwatnego zapotrzebowania w wodę do celów gaśniczych, w tym dostarczanie wody na duże odległości i na znacznych przewyższeniach.

Celami dodatkowymi do ćwiczeń było doskonalenie alarmowania, dysponowania, przemieszczania i koncentracji związków taktycznych Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP, doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji łączności współdziałania i dowodzenia, doskonalenie współdziałania z przedstawicielami Lasów Państwowych w tym z helikopterem, doskonalenie współpracy poszczególnych poziomów Stanowisk Kierowania i inne.

Jako osoby funkcyjne w ćwiczeniach wyznaczeni byli funkcjonariusze KW PSP w Opolu, KP PSP Prudnik oraz dowódcy poszczególnych Kompanii Gaśniczych. Oprócz funkcjonariuszy PSP w ćwiczeniach uczestniczyły zastępy gaśnicze ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego oraz strzeleckiego i oleskiego, które stanowiły główne siły ćwiczące (w ćwiczeniach brało udział łącznie 18 zastępów OSP z obsadą).

Ćwiczenia wizytował st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz st. kpt. Krzysztof Wiciak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

Po zakończeniu i podsumowaniu ćwiczeń strażacy zostali ugoszczeni pyszną grochówką przygotowaną przez Nadleśnictwo Prudnik.

Tekst: KP PSP Prudnik, Foto: KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu i KW PSP w Opolu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *