Ośrodek Szkolenia KW PSP w Opolu rozpoczął cykl szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu rozpoczął cykl szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

W ramach zajęć prowadzonych przez kadrę Ośrodka Szkolenia prowadzone są zajęcia z teorii rozwoju pożaru, profilaktyki zdrowotnej w straży pożarnej, praktycznych ćwiczeń z użycia technik gaszenia pożarów oraz zajęcia w komorze rozgorzenia połączone z pokazem zjawisk pożarowych takich jak rozgorzenie, czy zapalenie gazów pożarowych.

Zajęcia skierowane są do funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP.

Źródło: KW PSP Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *