Otwarcie zmodernizowanej remizy oraz przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Gościce.

7 czerwca 2021 roku w Gościcach dokonano symbolicznego otwarcia i poświęcenia zmodernizowanego budynku remizy strażackiej OSP połączonego z przekazaniem jednostce samochodu pożarniczego.

Otwarcie zmodernizowanej remizy OSP Gościce oraz przekazanie samochodu pożarniczego

W uroczystości wzięli udział: Pan Marcin Ociepa Wiceminister Obrony Narodowej, st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, bryg. Paweł Gotkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie,  Pan Artur Rolka Burmistrz Gminy Paczków, Pan Wiesław Barabasz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie, ksiądz Leszek Machulak, prezesi OSP Gminy Paczków oraz druhny i druhowie okolicznych jednostek.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości a następnie podniesieniem flagi państwowej oraz odegraniem hymnu państwowego. Ksiądz Leszek Machulak poświęcił pojazd pożarniczy oraz remizę.

Kluczyki do samochodu na ręce druhów przekazał Wiceminister Obrony Narodowej, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu oraz Komendant Powiatowy PSP w Nysie. Zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi przed wejściem do budynku.

KW PSP Opole
Zdjęcia: Urząd Miasta w Paczkowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *