Niewybuch w Strefie Ekonomicznej w Skarbimierzu – ewakuowano 20 osób

Dzi­siaj, oko­ło go­dzi­ny 12.25, służ­by otrzy­ma­ły zgło­sze­nie o nie­wy­bu­chu od­na­le­zio­nym przy pra­cach bu­dow­la­nych na te­re­nie Stre­fy Eko­no­micz­nej w Skar­bi­mie­rzu.

Ope­ra­tor ko­par­ki, pod­czas pro­wa­dze­nia prac ziem­nych w oko­li­cy skrzy­żo­wa­nia ulic Sma­ków i Tech­no­lo­gicz­nej, na­tknął się na przed­miot przy­po­mi­na­ją­cy nie­wy­buch.

– Znaleziono niewielki niewybuch, prawdopodobnie pocisk przeciwlotniczy. Na miejsce znaleziska zadysponowane zostały trzy zastępy JRG Brzeg oraz dwa zastępy z OSP Przylesie i Łukowice Brzeskie. Na miejscu jest też policja. Ewakuowane zostały zakłady w promieniu 150 metrów, łącznie około 20 osób. W tej chwili czekamy na saperów, którzy mają przybyć do półtorej godziny i podnieść ten ładunek z ziemi — powiedział w rozmowie z portalem glospowiatu24.pl, oficer prasowy PSP w Brzegu st. kpt. mgr Jacek Nowakowski.

Źródło: glospowiatu24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: