Potężny pożar zboża – płonie prawie 50 hektarów na granicy województw

W piątek 30 lipca około godziny 17 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze zboża na pniu w okolicach miejscowości Gierów (gm. Grodków).

Na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego płonie prawie 50 hektarów zboża oraz las. Pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko.

Do pożaru zadysponowano liczne siły i środki z powiatu brzeskiego i strzelińskiego. W akcji bierze udział samolot oraz śmigłowiec.

Pożaru w dalszym ciągu nie udało się opanować.

Jak informuje glospowiatu24.plPali się zbo­że na pniu, na po­wierzch­ni 50 hek­ta­rów. Do­dat­ko­wo za­pa­lił się po­bli­ski las. W tej chwi­li po­żar już się nie roz­prze­strze­nia i mamy go pod kon­tro­lą. Wspar­cia udzie­li­ły nam Lasy Pań­stwo­we, przy­sy­ła­jąc sa­mo­lot ga­śni­czy. Na miej­scu pra­cu­je 15 za­stę­pów stra­ży po­żar­nej. Nie ma ofiar, ani za­gro­że­nia dla za­bu­do­wań – po­wie­dział nam Ma­rek Za­gór­ski z PSP w Brze­gu.

Foto: glospowiatu24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *