„Boruta 2021” – ćwiczenia jednostek OSP powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

W dniu 25.09.2021 roku na terenie Lasów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Kędzierzyn zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pk. „BORUTA 2021” dla jednostek ochotniczej straży pożarnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Ćwiczenia rozpoczęto alarmowaniem jednostek OSP o godzinie 8:00.

Zaalarmowane zastępy dotarły do miejsca koncentracji sił i środków zlokalizowanego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Przybyłe jednostki zostały przeformowane w pododdziały gaśnicze i skierowane do miejsca pożaru – oddział leśny nr 184 Nadleśnictwa Kędzierzyn. Po przybyciuna miejsce pożaru przystąpiono do działań gaśniczych na objęty pożarem obszar leśny.

Celem organizowanych ćwiczeń było:

  • doskonalenie alarmowania, dysponowania, przemieszczania i koncentracji pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  • doskonalenie umiejętności współpracy pomiędzy jednostkami OSP w zakresie organizacji punktu czerpania wody oraz dostarczania wody na duże odległości,
  • sprawdzenie zakresu i możliwości taktycznych dostępnego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP,
  • sprawdzenie możliwości prowadzenia długotrwałych działań gaśniczych na terenach kompleksu leśnego, oraz
  • doskonalenie umiejętności organizacji i dowodzenia pododdziałami gaśniczymi przez kadrę dowódczą KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

W ćwiczeniach zaangażowane były 24 jednostki OSP z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, kadra kierownicza i dowódcza KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kędzierzyn. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło blisko 140 osób. W ćwiczeniach uczestniczył ponadto obserwator z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn.

Na zakończenie dokonano podsumowania i omówienia ćwiczeń, podczas którego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu mł. bryg. Marek Kocielski wraz z Zastępcą Nadleśniczego Markiem Kłosem oraz funckjonariuszem wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu mł. asp. Łukasz Nowakiem podziękowali druhom OSP za pełne zaangażowanie i trud włożone w doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych na terenach kompleksów leśnych oraz za utrzymywanie wysokiego poziomu gotowości bojowej przez jednostki OSP z terenu powiatu.

Opracowanie: mł. kpt. Piotr Krok – wydział operacyjno-szkoleniowy KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu
Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Nowak oficer prasowy OKW PSP w Opolu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *