Zderzenie busa z motocyklistą na trasie Błota-Leśna Woda.

W poniedziałek 13 września około godziny 8.30 do dyżurnego Sta­no­wi­ska Kie­ro­wa­nia PSP w Brze­gu wpły­nę­ło zgło­sze­nie o wypadku na tra­sie mię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi Bło­ta i Le­śna Woda.

Na miej­sce zadysponowano za­stę­py stra­ży po­żar­nej JRG Brzeg, OSP Bło­ta, po­li­cję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Po dojeździe służb na miejsce w wyniku rozpoznania stwierdzono, że doszło do zderzenia 2 pojazdów – samochodu typu bus oraz motocyklu.

Po­szko­do­wa­ne­mu mo­to­cy­kli­ście udzie­lona została pierw­sza po­moc.

Na czas trwa­nia działań dro­ga była za­blo­ko­wa­na.

Według wstępnych ustaleń obaj kie­ru­ją­cy byli trzeź­wi.

Fot. Głos Powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: