Ćwiczenia w Domu Seniora w Sławięcicach.

W dniach 5-7 października 2021 r. zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, odbyły się ćwiczenia obiektowe w Domu Seniora w Sławięcicach.

W ćwiczeniach wzięli udział strażacy wszystkich zmian służbowych z obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sławięcice. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z obiektem oraz zagrożeniami występującymi na jego terenie oraz zweryfikowanie przygotowania obiektu i terenu wokół niego do prowadzenia działań ratowniczych. Pracownicy Domu Seniora oprowadzili strażaków po budynku i terenie wokół niego, odpowiadając na wszystkie pytania ratowników o obiekt i jego pensjonariuszy.

Kolejnym etapem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych. W czasie trzydniowych ćwiczeń strażacy przeprowadzili ćwiczenia zakładające pożar w piwnicy, pożar w magazynie pościeli na drugim piętrze oraz pożar w obiekcie wymagający ewakuacji osób poszkodowanych przez okna. Podczas ćwiczeń, strażacy sprawdzili możliwość prowadzenia działań gaśniczych w obiekcie, zaopatrzenia wodnego z hydrantu znajdującego się przy budynku oraz ewakuacji osób drabiną mechaniczną przez okna z każdej strony budynku. Ćwiczenia zostały podsumowane przez kierownika ćwiczeń, który przedstawi Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu wnioski dotyczące ich przebiegu oraz przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia obiektowe będące formą realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów pożarowych, pozwalają nie tylko na rozpoznawanie zagrożeń i weryfikację przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych, ale są także doskonałą okazją dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektu do sprawdzenia i utrwalenia swojej wiedzy związanej z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową obiektu.

fot. KP PSP Kędzierzyn Koźle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: