Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

28 października 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się uroczystość powołania z dniem 1 listopada 2021 r. Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie st. kpt. mgr inż. Andrzeja Wróbla. Akt powołania wręczył st. bryg. Krzysztof Kędryk Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu.

st. kpt. Andrzej Wróbel służbę rozpoczął w 2003 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 2005 roku, rozpoczął służbę stałą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, zajmując kolejno stanowiska: ratownika, dowódcy zastępu, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Od początku służby umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności zawodowe. Jako funkcjonariusz operacyjny uczestniczył oraz kierował wieloma trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi podczas których niejednokrotnie wykazał się odwagą oraz wielkim oddaniem w ratowaniu zagrożonego życia i mienia.

st. kpt. Andrzej Wróbel ukończył w 2010 roku studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2012 roku tytuł magistra inżyniera pożarnictwa kończąc studia niestacjonarne II stopnia.

Za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i za zasługi oraz odpowiedzialne, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wielokrotnie nagrodzony oraz odznaczony został:

2009 r. – Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

2014 r. – Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

2018 r. – Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę

2019 r. – Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

2021 r. – Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Źródło: KP PSP Olesno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *