Nowy kierunek studiów „Ratownictwo medyczne” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej! Prace nad uruchomieniem trwają!

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w porozumieniu z Komendą Główną PSP prowadzi intensywne działania nad utworzeniem nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym –  Ratownictwo medyczne.

Prace nad utworzeniem tego kierunku rozpoczęto w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata w zakresie charakteru zdarzeń oraz prowadzonych interwencji. Sytuacja wywołana chociażby wirusem COVID-19, jak również doświadczenia funkcjonariuszy PSP pokazują, jak duże znaczenie dziś ma działalność związana z ratownictwem medycznym.

Stworzenie tego kierunku właśnie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej będzie stanowiło idealne podstawy do nauki bezpośredniego współdziałania dwóch najbardziej istotnych służb na miejscu zdarzenia tj. jednostek straży pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego. Pozwoli to osiągnąć zamierzony cel jakim jest wzmocnienie zabezpieczenia własnych działań.

Planowany kierunek studiów prowadzony będzie jako studia o profilu praktycznym. Podjęcie współpracy z placówkami związanymi z kształceniem medycznym, a także z różnymi instytucjami społecznymi czy opiekuńczymi pozwoli studentom poznać rzeczywistość zawodową oraz nabyć podstawowe kompetencje zawodowe.

Uruchomienie nowego kierunku ma na celu wykształcenie profesjonalistów posiadających duży potencjał wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z ratownictwem medycznym.

Obecnie wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów został przekazany do zaopiniowania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego.

O dalszych postępach będziemy informować na bieżąco – zapowiada Komeda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *