Policjanci ruchu drogowego rozpoczęli „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”

Opolscy policjanci ruchu drogowego prowadzą wojewódzkie działania pod nazwą „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. Akcja zakończy się w niedzielę 6 lutego. To właśnie piesi podczas wypadków są szczególnie narażeni na tragiczne konsekwencje. Funkcjonariusze zwracają zatem uwagę zarówno na zachowania kierowców jak i błędy popełnianie przez pieszych. Co szczególnie dla nas ważne, z roku na rok liczba wypadków z udziałem pieszych maleje.

Podczas akcji trwającej w dniach 31 stycznia do 6 lutego policjanci zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, reagują również na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci wykorzystują do swoich działań także policyjnego drona.

Cieszy fakt, że z roku na rok liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych maleje. W 2019 mieliśmy ponad 100 takich wypadków, w 2020 – 83, w roku ubiegłym 81. Także liczba kolizji utrzymuje tendencję spadkową od 166 w 2019 do 144 w roku ubiegłym. Jednak wciąż w 2021 roku to 89 rannych i 11 zabitych (w 2019 rannych było 89 osób, 15 zabitych).

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność;
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego;
  • ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na to przejście;

Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem, grzywną minimum 1 500 zł zagrożeni są kierowcy, którzy popełnili wykroczenie wobec pieszego. Mówi o tym nowy artykuł 86b kodeksu wykroczeń. Wprowadza on katalog nieprawidłowych zachowań, takich jak nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy nie zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych aby umożliwić przejście osobie z niepełnosprawnością. To także wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu, który zatrzymał się by umożliwić przejście pieszemu. Wówczas sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

Do wielu poważnych w skutkach wypadków dochodzi również na przejazdach kolejowych. Pieszemu, który przechodzi przez przejazd gdy są opuszczane zapory lub nie stosuje się tam do sygnałów świetlnych, grozić mandat nie mniejszy niż 2 000 złotych.

Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Za takie wykroczenia grozi mandat 300 zł.

Także użytkownicy rowerów, hulajnóg czy tzw. urządzeń transportu osobistego w przypadku wykroczeń popełnionych wobec pieszych np. nie ustąpienie pierwszeństwa na przejściu lub chodniku muszą liczyć się z mandatem nawet do 500 zł.

Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

Policja Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *