Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich

25 lutego 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich przez mł. bryg. Damiana Glik, który w tym dniu przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Pan mł. bryg Damian Glik służbę pożarniczą rozpoczął przypadkiem, jak sam przyznał podczas przemówienia, we wrześniu 1996 r. jako kadet w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Po jej zakończeniu został przyjęty do służby stałej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Strzelcach Opolskich, jako dowódca zastępu.

W kolejnych latach zdobywając zarówno kwalifikacje pożarnicze, jak i doświadczenie „w boju”, awansowany był na kolejne stanowiska dowódcze. Po uzyskaniu kwalifikacji oficerskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie mianowany został na dowódcę zmiany, a w 2011 r. objął stanowisko dowódcy JRG w Strzelcach Opolskich.

W 2015 r. na wniosek ówczesnego Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył mu obowiązki Zastępcy Szefa strzeleckich strażaków. Funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich pełnił od lipca 2018 r., stawiając sobie za cel m.in. poprawę warunków technicznych strzeleckiej komendy PSP oraz sukcesywną modernizację sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Współpracując z władzami samorządu powiatowego, przyczynił się do powstania w sąsiedztwie KP PSP w Strzelcach Opolskich lądowiska dla służb medycznych. Prężnie działał także w dziedzinie rozwoju KSRG na terenie powiatu, czego efektem było włączenie do systemu w trakcie jego kadencji dwóch jednostek, tj. OSP w Strzelcach Opolskich i OSP w Wysokiej oraz przygotowanie do tego trzech kolejnych.

Podczas trwającej ponad 25 lat służby za jej wzorowy przebieg oraz za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę” oraz Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Źródło: KP PSP Strzelce Opolskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *