Uroczystość powołania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich

21 kwietnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości, odbyła się uroczystość powołania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich bryg. Pawła Poliwodę.

Bryg. Paweł Poliwoda otrzymał akt powołania od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Krzysztofa Kędryka.

Bryg. Paweł Poliwoda rozpoczął służbę  w 1996 roku podejmując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a po jej ukończeniu w 2000 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu na stanowisku dowódcy sekcji. Do 2018 roku bryg. Poliwoda zajmował stanowiska zastępcy dowódcy zmiany a następnie dowódcy zmiany w KM PSP w Opolu. Pełniąc służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu sprawował funkcję zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Opole”

W 2018 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, gdzie z dniem 2 lipca 2018 roku powierzono mu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich. Od 6 grudnia 2018 roku do 25 lutego 2022 roku był Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich. Z dniem 26 lutego powierzono bryg. Poliwodzie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.

Komendant odznaczony został m.in. Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  – 2010 r. i 2020 r., Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 2013 rok.

Źródło: KW PSP Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *