Bryg. Dariusz Gieroń nowym Zastępcą Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz koordynatorem ds. ochotniczych straży pożarnych

W środę 25 maja 2022 r. sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczyli 16 oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP. W województwie opolskim takowe obowiązki powierzono bryg. Dariuszowi Gieroniowi.

Wśród wielu zadań, które przekazano zastępcom komendantów wojewódzkich, wyróżnić należy jedno szczególne – będą oni pełnić rolę koordynatorów ds. współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Powyższe, jest realizacją zapisu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, zgodnie z którym „Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne”.

Decyzje personalne zostały wręczone w obecności: wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, Pawła Szefernakera, Bartosza Grodeckiego, zastępców komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka, nadbryg. Arkadiusza Przybyły oraz komendantów wojewódzkich PSP, a z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu odebrał ją bryg. Dariusz GIEROŃ – dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Brzegu.

Podczas dzisiejszego wydarzenia minister Maciej Wąsik powiedział:

„Realizujemy uchwaloną pół roku temu ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która w jednym z postanowień utworzyła nowe funkcje – w każdym województwie będzie zastępca komendanta, który będzie dbał o współpracę PSP z OSP ale będzie także dbało o to, żeby sprzęt, który kupujemy, który przekazujemy do OSP, trafiał w jak najlepsze ręce, który będzie dbał o to, żeby straży pożarne ochotnicze rozwijały się … Ta współpraca to jest wielka sprawa!”

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, zabierając głos podczas uroczystości skierował do zebranych słowa:

„ Szanowni Państwo to niezwykle ważny dzień, bo ustawa powstawała w ogromnych trudach, wielu wyzwaniach i to jest fenomenalny moment żeby podziękować panu ministrowi Kamińskiemu, ministrowi Wąsikowi, bo to od nich zależało bardzo wiele.  Ta ciężka praca, przełożyła się na wielki sukces. Ustawa o OSP to ziszczenie marzeń wielu pokoleń strażackich – 150 lat i więcej ochotniczej służby i jest ustawa!”

„Panowie komendanci, podejmujecie się wielkiego wyzwania, dlatego, że całemu kierownictwu MSWiA i KG PSP zależy, żeby te relacje były na najwyższym poziomie! Zależy mi na tym, żebyście byli wszędzie tam, gdzie będzie potrzebni. Dlatego, macie być w stałym kontakcie z druhami” – dodał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, zwracając się do komendantów – koordynatorów ds. OSP.

Źródło: KG PSP i KW PSP Opole
Foto: KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *