XXIV Pielgrzymka Strażaków na Górę Świętej Anny

8 maja 2022 roku odbyła się XXIV Pielgrzymka Strażaków na Górę Świętej Anny.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą. W pielgrzymce brali udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz strażacy ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Wśród uczestników pielgrzymki byli między innymi: st. bryg. Wojciech Nawara Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, dh Teresa Tiszbierek Zastępca Prezesa ZG ZOSP RP, dh Ryszard Galla Poseł na Sejm RP, dh Andrzej Borowski Prezes ZW ZOSP RP oraz komendanci lub zastępcy komendantów KP/KM PSP województwa opolskiego. 

Po uroczystej Mszy Świętej przedstawiciele władz, poczty sztandarowe oraz pielgrzymujący strażacy udali się pod Pomnik Świętego Jana Pawła II, gdzie zostały złożone kwiaty.

Źródło: KW PSP Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *