Uroczyste wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Krzysztofa Kociugę. Rozkaz wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. W uroczystej zbiórce brał udział również Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna, Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, a także Komendant Powiatowy Policji w Nysie mł. insp. Krzysztof Urban, kadra kierownicza i przedstawiciele pracowników cywilnych strzeleckiej komendy.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk z dniem 1 kwietnia powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Krzysztofa Kociugę. Podczas uroczystości obecni byli również zaproszeni goście, w tym Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna, Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych. W uroczystej zbiórce brali również udział przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz Komendant Powiatowy Policji w Nysie mł. insp. Krzysztof Urban, a także kadra kierownicza i przedstawiciele pracowników cywilnych strzeleckiej komendy.

Nadkom. Krzysztof Kociuga służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. W 2007 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. W latach 2012-2018 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. Od 2018 roku pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku. Od stycznia 2023 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Źródło: KPP Strzelce Opolskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: