Ćwiczenia Kompanii Specjalnej COO „Bolko” (wariant ewakuacyjny) oraz SGRW-N COO „Opole” (sekcja Nysa) pod kryptonimem: „Powódź Nysa 2021”.

22 czerwca 2021 roku na terenie Jeziora Nyskiego odbyły się ćwiczenia Kompanii Specjalnej COO „Bolko”…

Ćwiczenia SGRW-N „Opole” poziomu A na akwenie w Korzonku

08.06.2021 roku w miejscowości Korzonek na akwenie Wiwo miały miejsce ćwiczenia praktyczne zgrywające dla sekcji…