680 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych

W tym rozdaniu uprawnione podmioty mogą składać swoje oferty na realizację zadań publicznych do 8…