Próba bezczelnego włamania do plebanii w Brzegu udaremniona przez policję

Środa, samo po­łu­dnie, ru­chli­wa uli­ca i za­mie­sza­nie zwią­za­ne z jej re­mon­tem oraz pra­ca­mi nad ele­wa­cją…