Pierwszy Zlot MDP – pomóż go zorganizować oddając głos.

Pierwszy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- pomóż go zorganizować głosując za tym właśnie projektem!

W ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego może się odbyć i zostać sfinansowany I Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.To projekt autorski inwestujący w przyszłych młodych ratowników strażaków ochotników. Jeśli uda się zdobyć odpowiednią liczbę głosów zostanie zorganizowany ZlotdlaMDP z całej Opolszczyzny. Głównym celem organizacji pierwszego Zlotu jest integracja członków MDP i opiekunów drużyn, wymiana doświadczeń oraz edukacja w zakresie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwie, a także dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną jako podstawowy i niezbędny element każdego przyszłego czynnego strażaka ratownika oraz nabycie wiedzy z zakresu społecznej – wolontariackiej służby w ochotniczych strażach pożarnych.

Zlot ma również na celu aktywizowanie młodych mieszkańców do działania i współpracy poprzez:

•             popularyzowanie szkolenia pożarniczego wśród dzieci i młodzieży,

•             wyrobienie nawyków bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń,

•             kształtowanie świadomości udzielania pomocy innym osobom,

•             rozwijanie pasji sportowych,

•             popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

•             integrację młodzieżowych drużyn pożarniczych i ich opiekunów,

•             wymianę doświadczeń opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych,

•             promocję działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych w województwie opolskim.

W Zlocie udział wezmą 10 osobowe drużyny z OSP z całego województwa ok. 250 uczestników (dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat) wraz z opiekunami.

Każda drużynabędzie miała za zadanie „przejście” przez stanowiska edukacyjne, które będą dotyczyły nabycia wiedzy z zakresu m.in.: pierwszej pomocy, działań ratowniczych, działań gaśniczych, sprzętu ratowniczego, organizacji ochotniczych straży pożarnych, działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych, ochrony środowiska, ochronie lasów, pokonaniu toru sprawności fizycznej, ścianki wspinaczkowej, zadań związanych z orientacją w terenie, elementów musztry a także wiedzy o regionie oraz profilaktyki uzależnień.

Każde stanowisko edukacyjne zostanie przygotowane w taki sposób by grupa mogła nie tylko nabyć wiedzę w danym zakresie ale również wykonać zadanie sprawdzające posiadaną lub właśnie nabytą wiedze w sposób praktyczny.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający udział w Pierwszym Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.W trakcie Zlotu nakręcony zostanie również ok. 20 min. film promujący Zlot, młodzieżowe drużyny pożarnicze i ochotnicze straże pożarne.

Jedno jest pewne Zlot odbędzie się tylko wtedy kiedy za nim zagłosujesz.

Projekt zgłoszono z powiatu strzeleckiego więc jeśli jesteś mieszkańcem tego powiatu ZAGŁOSUJ!!!

Wejdź na stronę:  https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

Wybierz powiat: strzelecki

Wpisz dane: pesel, imię, nazwisko, adres

Zaznacz: klauzura informacyjna

Wybierz: 2. Wybieram zadanie o zasięgu powiatowym wybierz jedno

Zaznacz: P/OST/17.2/BDO Pierwszy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Oddaj głos!

WAŻNE:

Zagłosować może każda osoba zameldowana na terenie powiatu strzeleckiego i posiadająca nr PESEL.Za dzieci w wieku od 0 do 16 roku zagłosować mogą rodzice. Powyżej 16 roku życia każdy zagłosować może sam.

Jeśli się uda zorganizujemy Pierwszy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a potem kolejne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: