Ponad 14 tys. jednostek OSP otrzyma dodatkowe wsparcie z budżetu państwa

Dodatkowe fundusze otrzyma 14340 jednostek OSP z całego kraju. Pieniądze pozwolą im m.in. propagować zasady udzielania pierwszej pomocy czy organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne i sportowe. – To ważne, że dzięki wsparciu z budżetu państwa strażacy-ochotnicy zyskają więcej środków na swoją działalność, która moim zdaniem jest bardzo pożyteczna i potrzebna – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Dziś (19 września 2019 r.) szef MSWiA zatwierdził podział środków, o które wnioskowały OSP. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł, które pochodziły z budżetu państwa.

Strażacy-ochotnicy mogli wnioskować o dodatkowe środki do 10 września 2019 r. Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy – wszystko dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. 

– Rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskały rangę ustawową – zaznaczył minister Mariusz Kamiński. Dzięki nowelizacji, oprócz kwestii związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano inne zadania realizowane dotychczas przez OSP: krzewienie sportu i kultury fizycznej, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki takim zmianom OSP mogą teraz otrzymywać dodatkowe środki na swoją działalność. Wydatki na realizację tych zadań będą mogły pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. 

– Na Ochotnicze Straże Pożarne można liczyć nie tylko w czasie wypadków drogowych, wichur, czy ulewnych opadów deszczu. OSP doskonale integrują środowiska mieszkańców, budują aktywne społeczeństwo i organizują wydarzenia sportowe. Musimy wspierać je w tych działaniach – powiedział minister Mariusz Kamiński. W całym kraju w jednostkach OSP służy ok. 500 tys. ochotników. Ponad 100 tys. strażaków ochotników jest w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych. Ponad 4400 jednostek OSP i niemal 200 tys. ochotników włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2018 roku OSP w całej Polsce wyjeżdżały do różnych akcji ponad 140 tysięcy razy. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy współdziałali 109 tysięcy razy.

Za wypłatę dodatkowego wsparcia dla OSP będzie odpowiedzialny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Środki będą przelewane na rachunki bankowe OSP, które zostały wskazane w umowach dotyczących dotacji. Wszystkie OSP otrzymujące dodatkowe wsparcie będą musiały sporządzić sprawozdania, w których opiszą wykonanie dofinansowanych zadań.

Źródło: MSWiA


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: