Przekazanie lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Oleśnie.

W czwartek 13 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdu pożarniczego SLOp Skoda Octavia.

Przekazania pojazdu dokonał Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Krzysztof Kędryk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Maciej Stefański oraz Starosta Oleski – Roland Fabianek.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili również:

 • Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń,
 • V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chudzicki,
 • Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki,
 • Burmistrz Gorzowa Śląskiego Artur Tomala,
 • Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński,
 • Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański,
 • zastępca Wójta Zębowic Zdzisław Szuba,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla,
 • Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie ks. Walter Lenart,
 • Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wojciech Wiecha,
 • Prezes OSP Przedmość dh Marek Białas,
 • Prezes OSP Główczyce dh Rafał Ptok.
 • Uroczystego poświęcenia pojazdu dokonał ks. Walter Lenart.

Podczas uroczystej zbiórki Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Krzysztof Kędryk, wręczył Prezesom OSP decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące włączenia jednostek OSP Przedmość oraz OSP Główczyce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na kolejne 5 lat.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki odbyła się odprawa podsumowująca działalność KP PSP w Oleśnie za rok 2019.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st.bryg. Jarosław Zalewski przedstawił zadania realizowane przez komendę w 2019 roku, podziękował strażakom za realizację zadań służbowych, za wspólne działania wpływające na poprawę ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oleskiego. Komendant podziękował również instytucjom za dobrą współpracę z komendą.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Krzysztof Kędryk w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim strażakom za codzienną służbę, ponadto przedstawił statystykę działań ratowniczych na terenie województwa.
Podkreślił również, że w 2019 roku dzięki środkom z budżetu Państwa oraz samorządu terytorialnego zakupiono 12 pojazdów dla Państwowej Straży Pożarnej i 18 dla ochotniczych straży pożarnych. Przedstawił również informację dotyczącą realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym i remontowym w jednostkach PSP.

Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie strażaków komendy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oleskiego oraz życzyli bezpiecznych powrotów z działań ratowniczo–gaśniczych.

Opracował: st.kpt. Andrzej Wróbel KP PSP w Oleśnie
Zdjęcia: asp. Bartosz Włoch KP PSP w Oleśnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: