Pożar mieszkania przy ul. 3 maja w Brzegu.

W środę 29 września okolo godziny 20:07 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w bu­dyn­ku na rogu ulic 3 Maja i Bo­le­sła­wa Chro­bre­go w Brzegu.

W jed­nym z miesz­kań znaj­du­je się ko­bie­ta, któ­ra nie jest w sta­nie opu­ścić bu­dyn­ku.

Na miej­scu działają zastępy straży pożarnej z JRG Brzeg, OSP Michałowice i OSP Lubsza oraz zespół ratownictwa medycznego.

Fot. Skiba1998

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *