Kontrola stanu technicznego. Posypało się kilkanaście mandatów

W poniedziałek (tj. 11.10 br.) inspektorzy tut. WITD przeprowadzili na terenie województwa opolskiego wzmożone, ukierunkowane działania kontrolne. Tym razem szczególnej uwadze inspektorów poddany został stan techniczny pojazdów.

W sumie, w ramach przeprowadzonych działań, skontrolowanych zostało 105 pojazdów.

3 skontrolowane samochody nie miały ważnych badań technicznych, a aż 6 zostało wycofanych z ruchu drogowego ze względu na stwierdzone niebezpieczne usterki. Najczęstszą przyczyną był zły stan ogumienia (uszkodzone lub nadmiernie zużyte opony) oraz wycieki płynów i pęknięta tarcza hamulcowa. Niejako „przy okazji” kontroli stanu technicznego, inspektorzy ujawnili również  inne nieprawidłowości z zakresu obsługi tachografów, uprawnień kierowców, wymaganych dokumentów oraz z zakresu czasu pracy kierowców.

W konsekwencji przeprowadzonych działań, na kierowców nałożonych został 14 mandatów karnych oraz wszczęto 9 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za ujawnione naruszenia przepisów.  

Inspektorzy zatrzymali też 17 dowodów rejestracyjnych za m.in. wycieki płynów, uszkodzenie systemu ABS, dodatkowe oświetlenie niezgodne z warunkami technicznymi, uszkodzone lub nadmiernie zużyte opony, pękniętą tarczę hamulcową, brak powtórzenia numeru rejestracyjnego na burcie przyczepy samowyładowczej.

Źródło: WITD Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: