Międzynarodowe ćwiczenia psów służbowych w Ostravie

W Policji są niemal od początku jej istnienia. Uczestniczą w poszukiwaniach i zabezpieczeniach, potrafią znaleźć narkotyki i ładunek wybuchowy. Trudno sobie dziś wyobrazić Policję bez policyjnego psa służbowego. Opolscy policjanci wspólnie z policjantami z Czech i Słowacji podnosili swoje umiejętności podczas międzynarodowych ćwiczeń.

Policjanci z Opola, Katowic, Czech i Słowacji wraz z psami patrolowo-tropiącymi szkolili się w zakresie poszukiwania osób zaginionych w rejonach przygranicznych. Zajęcia odbywały się pod nadzorem koordynatora ds. kynologii policyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostravie.

W czasie ćwiczeń policjanci mogli wymienić się doświadczeniami i zobaczyć, jak pracują ich koledzy z innych jednostek zarówno w Polsce jak i za granicą.

Celem przedsięwzięcia była poprawa wzajemnej współpracy policji czeskiej, słowackiej oraz polskiej, wzrost poziomu wyszkolenia i umiejętności z zakresu działań poszukiwawczych z psami, podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy policji jak również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza.

KWP Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *