Pieszy, kierowco „Czy to Cię tłumaczy?” – akcja policjantów z Nysy

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, to nasza wspólna sprawa. Korzystając z jezdni pamiętaj, że w dużej mierze to od naszego zachowania, koncentracji i przestrzegania przepisów zależy bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci z Nysy, w związku z kampanią społeczną „Czy to Cię tłumaczy?”, rozdawali ulotki informacyjne dotyczące zmian w przepisach prawa ruchu drogowego, które weszły w życie 1 czerwca 2021 r. Ulotki adresowane są zarówno do kierowców jak i pieszych.

Kampania społeczna organizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Czy to Cię tłumaczy?”, to działania ukierunkowane na dążenie do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prawidłowe zachowania użytkowników dróg. Założeniem projektu jest uświadomienie uczestnikom dróg, że każdy z nich, dzięki niewielkim zmianom w swoim zachowaniu na drodze, może poprawić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych. Działania te są adresowane do kierowców oraz pieszych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie włączyli się w akcję i podczas codziennych służb prowadzą wzmożone działania polegające przede wszystkim na podnoszeniu świadomości osób podróżujących przez nasz powiat. Działania prowadzone są zarówno na drogach przelotowych i najbardziej ruchliwych w naszym regionie, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych, a także lokalnych. Na tych odcinkach szczególną uwagę skupiamy na wzajemnym poszanowaniu swoich praw przez kierowców oraz pieszych.

Policjanci podczas kontroli przekazują ulotki zawierające wprowadzone zmiany przepisów ruchu drogowego z dniem 1 czerwca 2021 roku i przypominają o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na przejście. Informują również o ujednoliceniu dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym – 50 km/h przez cała dobę oraz o konieczności zachowania minimalnego odstępu miedzy pojazdami na autostradzie i drogach ekspresowych. Pieszym natomiast przypominają, że przed przejściem przez jezdnię czy torowisko, muszą zachować szczególna ostrożność i nie ograniczać sobie możliwości obserwacji, korzystają w tym czasie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

Policja Nysa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *