16 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi w tym roku do jednostek OSP województwa opolskiego

Szesnaście jednostek OSP z województwa opolskiego otrzymało w dniu 22 kwietnia 2022 roku promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W 2022 roku zakupionych zostanie 11 średnich, 3 lekkie oraz 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze.

Uroczysta zbiórka odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Wśród zaproszonych gości byli Pani Violetta Porowska Poseł na Sejm RP, Pani Katarzyna Czochara Poseł na Sejm RP, Pan Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski, Pan Andrzej Borowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Pan Jerzy Naszkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Pan Dariusz Sitko Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego, Wójtowie, Burmistrzowie oraz samorządowcy poszczególnych gmin. W zbiórce uczestniczyli ponadto Komendanci Powiatowi i Miejski PSP województwa opolskiego oraz Prezesi, druhny i druhowie jednostek OSP województwa opolskiego, które otrzymywały promesy.

Zakup pojazdów ratowniczych będzie możliwy dzięki środkom finansowym z budżetu państwa, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetów samorządów, środków własnych jednostek OSP oraz środków przekazanych przez zakłady ubezpieczeń.

Łącznie na zakup pojazdów przewidziano kwotę 12 milionów 370 tysięcy złotych.

– „Szanowni druhowie proszę przyjąć moje gratulacje z przyznanych promes oraz podziękowania za Wasze starania oraz codzienną społeczną służbę na rzecz mieszkańców Waszych miejscowości, gmin, powiatu i całego województwa” – przekazał st. bryg. Krzysztof Kędryk Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu.

Wszyscy goście podkreślali, że zakup samochodu dla jednostki OSP to ważne wydarzenie zarówno dla strażaków jak i dla społeczności lokalnej.

Promesy otrzymały jednostki: 

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla:

 • OSP Kolonowskie (pow. strzelecki, gm. Kolonowskie),
 • OSP Dzierżysław (pow. głubczycki, gm. Kietrz).

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla:

 • OSP Domaradz (pow. namysłowski, gm. Pokój),
 • OSP Kosorowice (pow. opolski, gm. Tarnów Opolski),
 • OSP Laskowice (pow. kluczborski, gm. Lasowice Wielkie),
 • OSP Górażdże (pow. krapkowicki, gm. Gogolin),
 • OSP Jemielnica (pow. strzelecki, gm. Jemielnica),
 • OSP Lubrza (pow. prudnicki, gm. Lubrza),
 • OSP Kadłub Wolny (pow. oleski, gm. Zębowice),
 • OSP Racławice Śląskie (pow. prudnicki, gm. Głogówek)
 • OSP Januszkowice (pow. krapkowicki, gm. Zdzieszowice),
 • OSP Pakosławice (pow. nyski, gm. Pakosławice),
 • OSP Karłowice (pow. opolski, gm. Popielów).

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla:

 • OSP Lewin Brzeski (pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski),
 • OSP Bierawa (pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Bierawa),
 • OSP Przylesie (pow. brzeski, gm. Olszanka).

Foto: KW PSP Opole

Jedna myśl na temat “16 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi w tym roku do jednostek OSP województwa opolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *