Mężczyzna miał rozbić szklaną butelkę na głowie kobiety. Poniżał ją i groził, że ją otruje. Został aresztowany

53-latek znęcał się nad żoną pomimo zakazu zbliżania się, kontaktowania i policyjnego dozoru. Orzeczone wobec niego środki nie powstrzymały go przed fizycznym znęcaniem się a także publicznym upokarzaniem. Kiedy pokrzywdzona zawiadomiła policję o nieustającej fali przemocy, 53-latek został zatrzymany. Policjanci z Dobrzenia wspólnie z kluczborską prokuraturą skierowali do sądu wniosek o zastosowanie wobec agresora najsurowszych środków zapobiegawczych. Teraz recydywista oczekuje na proces w areszcie. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.

Kilka tygodni temu mieszkanka powiatu opolskiego zawiadomiła policjantów z Dobrzenia o tym, że jest ofiarą przemocy domowej. Pokrzywdzona miała doświadczać jej ze strony męża. Przemoc w tej rodzinie miała trwać od lipca 2021 roku. W marcu w tej sprawie policjanci przyjęli zawiadomienie i zebrali materiał dowodowy obciążający 53-latka.

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego w taki sposób, że miał poniżać swoją ofiarę, okazywać jej pogardę, grozić jej śmiercią. W tej sprawie dobrzeńscy funkcjonariusze postawili mężczyźnie zarzuty. Sąd Rejonowy w Opolu wydał zakaz kontaktowania się, zbliżania do pokrzywdzonej a także objął sprawcę przemocy policyjnym dozorem.

Zastosowane środki karne nie powstrzymały jednak fali przemocy. Mężczyzna miał rozbić szklaną butelkę na głowie kobiety. Poniżał ją i groził, że ją otruje. 2 kwietnia wszczął awanturę w miejscu sakralnym, tam miał szarpać swoją żonę i grozić jej pobiciem. Wówczas na miejsce wezwany został policyjny patrol który zatrzymał sprawcę na gorącym uczynku. 53-latek został przewieziony do policyjnych aresztów. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie budził żadnej wątpliwości śledczych i prokuratora nadzorującego postępowanie. To za ich sprawą skierowano wniosek do sądu o tymczasowy areszt.

Mężczyzna usłyszał dodatkowe zarzuty i teraz odpowiada już w warunkach recydywy. Został aresztowany na 3 miesiące i musi liczyć się z karą do 7,5 roku więzienia.

Przypominamy!

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Przypominamy również, że od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Dzięki wejściu w życie tzw. ustawy antyprzemocowej, na jej podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
-podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
-w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:
-zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
-jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
-złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych

Policja Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *