WITD – „Czarna seria” u przewoźników zagranicznych

Podczas rutynowych czynności, prowadzonych 10 maja br. na punkcie kontrolnym w Reńskiej Wsi, inspektor z kędzierzyńsko – kozielskiego Oddziału WITD w Opolu zatrzymał do kontroli najpierw pojazd węgierskiego przewoźnika, w którym opona w naczepie była uszkodzona w takim stopniu, że nie nadawała się do dalszej jazdy, a następnie, pojazd należący do przewoźnika rumuńskiego, którego stan techniczny również nie kwalifikował do dalszej jazdy.

Przeprowadzona kontrola stanu technicznego rumuńskiego pojazdu wykazała fatalny stan techniczny zarówno ciągnika siodłowego, jak i naczepy. W ciągniku stwierdzono pęknięcia obu tarcz hamulcowych na osi kierowanej na całej ich szerokości, natomiast w naczepie uszkodzenie dwóch opon (widoczny uszkodzony kord opony na całym obwodzie). Ponadto stwierdzono inne naruszenia z ustawy o transporcie drogowym, jak i z zakresu obsługi tachografów.

W związku z powyższym w obydwu przypadkach zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia usterek. Wobec przedsiębiorców wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone kwotą kary 7 050 zł, na kierujących nałożono mandaty karne w kwocie 500 zł. Za ujawnione nieprawidłowości odpowiedzialność poniosą również zarządzający transportem.

Źródło: WITD Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *