Uroczystość powołania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich

21 kwietnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, w obecności…