Nowy kierunek studiów „Ratownictwo medyczne” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej! Prace nad uruchomieniem trwają!

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w porozumieniu z Komendą Główną PSP prowadzi intensywne działania nad utworzeniem…