Otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle.

W Skarbimierzu-Osiedle odbyło się oficjalne otwarcie posterunku Policji. Symboliczne klucze do nowej siedziby odebrał kierownik posterunku mł. asp. Grzegorz Galar. Podczas uroczystości zostały przekazane również dwa nowe radiowozy, które w połowie zostały zakupione z Programu Modernizacji Policji, a pozostała cześć pochodzi z budżetu gminy Skarbimierz.

Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji. Swoją obecnością zaszczyciły nas też przedszkolaki.


Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu nadinsp. Jarosławowi Kalecie. Na początku uroczystości Pan Komendant przywitał zaproszonych gości. Podziękował przedstawicielom samorządu gminy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia i podkreślił jak ważne jest wzajemna współpraca w realizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa.

Nowy posterunek pozwala między innymi na stały kontakt mieszkańców z policjantami, ułatwia informowanie funkcjonariuszy o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Umożliwia też szybszą reakcję mundurowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia czy przypadki łamania prawa.

Otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy. Dzięki zrozumieniu potrzeb lokalnych i wsparciu Wójta Gminy Skarbimierz Pana Andrzeja Pulita, policjanci mają do dyspozycji wyremontowaną siedzibę, a mieszkańcy mogą liczyć na bezpośredni kontakt i pomoc funkcjonariuszy.

Warto podkreślić, że funkcjonariusze otrzymali dwa nowe radiowozy, które zostały zakupione w połowie z Programu Modernizacji Policji, a pozostała część pochodzi ze środków gminy Skarbimierz.

Klucze do posterunku Policji i nowych radiowozów, kierownikowi jednostki mł. asp. Grzegorzowi Galarowi wręczył Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji mł. insp. Katarzyna Anioł-Olejnik wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Jarosławem Kaletą.

Budynek, w którym pracować będą policjanci i zakupione radiowozy poświęcili kapelan komendy wojewódzkiej ks. ppłk rez. dr Jerzy Niedzielski ikapelan komendy powiatowej ks. Roman Siewiera.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Parlamentarzystów reprezentowała posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara, a władze wojewódzkie Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska. Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Pani Monika Jurek, natomiast lokalny samorząd Wicestarosta Brzeski Pani Ewa Smolińska, Pan Tomasz Witkowski Wiceburmistrz Brzegu oraz Andrzej Pulit Wójt Gminy Skarbimierz i mieszkańcy gminy.

W otwarciu posterunku wzięli też udział nasi najmłodsi goście – przedszkolaki, które na zakończenie oficjalnej części wsiadły do radiowozu i włączyły sygnały świetlne i dźwiękowe.

Foto: Policja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *