Policjanci z Ozimka mają nowy radiowóz

Dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych, policjanci z Ozimka otrzymali nowy radiowóz. Oznakowana Dacia Daster będzie służyć potrzebom lokalnej społeczności. Klucze do nowego radiowozu fundatorzy w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Opolu – mł. Insp. Rafała Drozdowskiego, przekazali Komendantowi Komisariatu Policji w Ozimku.
15 stycznia, odbyło się uroczyste przekazanie nowego oznakowanego radiowozu. Zakup auta był inicjatywą władz samorządowych z Ozimka,Turawy i Chrząstowic. Włodarze gmin przeznaczyli na radiowóz policyjny ponad 50 tysięcy złotych, druga część środków pochodziła z budżetu Komendy Głównej Policji.

Mł. insp. Rafał Drozdowski – Komendant Miejski Policji w Opolu, podziękował burmistrzowi i wójtom za wsparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez dofinansowanie zakupu nowego radiowozu.

Warto wspomnieć, że lokalne samorządy w ostatnich latach wspierały już finansowo zakupy radiowozów, jak również corocznie przeznaczają środki pieniężne na dodatkowe służby dla policjantów.

Materiał: Opolska policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: