Udaremniony nocny przejazd gabarytowy bez zezwolenia

W wyniku przeprowadzonej w godzinach nocnych (2/3 października) akcji kontrolnej, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, we współpracy z pracownikami GDDKiA O/Opole, uniemożliwili przejazd czterech zestawów pojazdów ponadnormatywnych, które bez wymaganego zezwolenia przekroczyły w Głuchołazach granicę Polską. 

Pojazdy należały do jednego przewoźnika, a zładowane na nie elementy konstrukcji metalowych przewożone były do Płocka.

W wyniku ważenia okazało się, że pojazdy ważyły odpowiednio 84 t, 87,5 t, 91,8 t – a rekordzista ważył ponad 120 t. Przekroczone zostały też dopuszczalne naciski na osiach. W tym przypadku przewoźnik powinien posiadać zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wydanie wiąże się z wyznaczeniem przez GDDKiA bezpiecznej trasy przejazdu.

Jak wynika z zebranych informacji, kierowcy zmierzali w kierunku autostrady A4 – co mogło skutkować uszkodzeniem wiaduktu nad autostradą. Niewłaściwa waga oraz brak wymaganego zezwolenia to nie jedyne naruszenia, jakie ujawnili inspektorzy podczas kontroli nocnego transportu.Dodatkowo ujawniono również brak kalibracji jednego tachografu oraz naruszenia z czasu pracy kierowcy.

W konsekwencji transport został zatrzymany, a przewoźnik będzie mógł jechać dalej dopiero po uzyskaniu wymaganych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po bezpiecznej trasie przejazdu, wyznaczonej przez GDDKiA. Dodatkowo wobec przewoźnika wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone łączną karą pieniężną w wysokości 108 000,00 zł.

Źródło: WITD Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *