680 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych

W tym rozdaniu uprawnione podmioty mogą składać swoje oferty na realizację zadań publicznych do 8 marca br. 680 tysięcy złotych wesprze obszary wiejskie, porządek i bezpieczeństwo publiczne mieszkańców, ale też działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Jak mówił marszałek województwa Andrzej Buła, tym razem uprawnione podmioty mogą startować w sześciu konkursach. – Ogłaszają je Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego oraz Departament Ochrony Środowiska. Na prośbę organizacji pozarządowych będziemy kontynuować konkursy będące wsparciem ich działalności w obszarze infrastruktury, wsparcia cyfrowego, zakupu wyposażenia. A to wszystko, aby podnosić jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych, także w sferze administracyjnej – przyznał.

Większe bezpieczeństwo mieszkańców i lepsze funkcjonowanie organizacji

Pierwszy z konkursów oferuje wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Łączna pula środków wynosi 200 tys. złotych. Maksymalnie można otrzymać 12 tys. zł. Obejmuje to m.in. wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji, doposażenie w sprzęt lub wyposażenie, wykonania remontów w siedzibie organizacji niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Konkurs prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Trzy konkursy ogłasza także Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. Dwa z nich dedykowane są zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Pierwszy z ich to 100 tys. zł na wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia oraz wspieranie działań związanych z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych. Maksymalna kwota wsparcia to 10 tys. zł. Na drugi przeznaczono łącznie 150 tys. zł., a dedykowany jest instytucjom i jednostkom, które na co dzień mają wpisane statucie dbanie o nasze bezpieczeństwo – tu często Ochotnicze Straże Pożarne korzystają ze wsparcia na profesjonalny sprzęt. Maksymalna dotacja to 15 tys. złotych.

Trzeci z konkursów to wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych. Do podziału jest 200 tys. zł. Jedno zadanie może otrzymać maksymalnie 12 tys. zł.

Ukłon w stronę ochrony środowiska

– Ponadto ogłaszamy dwa konkursy w Departamencie Ochrony Środowiska. Pieniądze na te cele to nowość. Mimo, że łączna kwota wydaje się niewielka, ich idea i wartość społeczna jest bardzo ważna – przyznał Andrzej Buła. Mowa tu o działaniu, które jak wyjaśnił marszałek, wyposaży mieszkańców województwa w potrzebną wiedzę i świadomość ekologiczną. – Chcielibyśmy wybrać taki podmiot, który wyedukowałby mieszkańców w wiedzę prawną związaną z funkcjonowaniem nas jako obywateli w obszarze ochrony środowiska. Często zapraszamy Państwa do uczestnictwa w różnych konsultacjach społecznych np. budowy nowych obiektów hodowlanych. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy województwa wiedzieli, jakie mają prawa w tym obszarze, jak opiniować pewne plany, jak je akceptować czy dyskutować. Liczymy, że uda nam się wyłonić partnera, który nam to przybliży – mówił.

Drugi to prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt. – Chcielibyśmy, aby poprzez organizacje pozarządowe skorzystali z nich nauczyciele wraz z klasami. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, będziemy się starali w kolejnym półroczu tego roku go powtórzyć – zadeklarował marszałek.

Jak wyjaśnił marszałek, oferty będą mogły być składane do 8 marca. Trzeba ich szukać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce – otwarte konkursy ofert.

Nabór na każdy konkurs będzie trwał 30 dni. – Kulminacja konkursów jest dość duża. Chcielibyśmy, aby uprawnione podmioty miały czas na przygotowanie dobrej oferty. Zawsze będziemy starali się reagować na potrzeby ze strony mieszkańców. Departamenty merytoryczne odpowiedzialne za konkursy służą pomocą – dodał marszałek.

Źródło: opolskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *